PRAO


PRAO står för praktisk arbetslivsorientering. Du har PRAO för att du ska få komma i kontakt med arbetslivet och se hur olika företag fungerar. PRAO:n ger dig också möjlighet att göra väl avvägda val inför till exempel gymnasieskolan eller framtida utbildningar och yrken. Ju mer du kan om olika företag och yrken desto säkrare blir du förhoppningsvis på vad du själva vill och inte vill bli.


 


Det är viktigt att du försöker hitta din egen PRAO-plats då vi, på Smedbergsskolan, av erfarenhet vet att du får ut betydligt mer av din PRAO om du själv har hittat den. Då har du nämligen en möjlighet att, i dialog med arbetsgivaren, komma överens om uppgifter som du är intresserad av. Fundera därför på vad du har för intressen och vad du vill arbeta med senare i livet. Fundera även på vilket gymnasieprogram som intresserar dig och se PRAON som en möjlighet att uttrycka dessa intressen och prova på olika yrken.


Ring och besök olika företag och fråga om du får komma dit på PRAO, ju tidigare du börjar söka desto lättare är det att få den PRAO-plats du vill ha. Hittar du ingen PRAO-plats ta hjälp av dina kontakter. Kanske det finns någon i din omgivning som har ett intressant arbete?


Här är det även vårdnadshavarens ansvar att prata med sitt barn om vilka PRAO-platser som skulle kunna vara intressanta för barnet. Försök även att hjälpa era barn att komma i kontakt med passande och lärorika PRAO-platser. Det är viktigt att tänka på att era barn ska ha tillgång till en handledare som hjälper dem i sitt arbete och att själva arbetet ska vara säkert och inte mer omfattande än vad ert barn klarar av.


Man får göra PRAON utanför hemkommunen, om vårdnadshavarna kan stå för de kostnader som eventuellt uppkommer, ex. mat och resor.

 

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna ta kontakt med mig.

Jag heter Marita Gachon och arbetar som studie- och yrkesvägledare på Smedbergsskolan. Mina arbetstider är:
Måndag    8:00 - 15:30
Tisdag      8:00 - 15:30
Onsdag    8:00 - 15:30
Torsdag   8:00 - 15:30
Fredag     8:00 - 15:30

Ni kan även kontakta mig på 0281-75113 eller marita.gachon@vansbro.se