Hur man gör ett batteri

                                                                                                                     

  

1. Du behöver:  citron eller potatis, kopparbit t.ex. en rörbit eller ett mynt och zinkbit t.ex. förzinkad spik.

Gör så här: stoppa in kopparbiten i citronen eller potatisen och stoppa sedan in zinkbiten i den andra änden av citronen eller potatisen.

  

2. Du behöver: pappersbitar, saltvatten, zinkplattor och kopparplattor.

Gör så här: dränk pappersbitarna i saltvattnet och sätt ihop kopparplat

  torna, zinkplattorna och papperbitarna genom att vara dessa med varandra.

 

                                                                                     Teknikspanaren.

 

Hur man gör en egen högtalare

 

Du behöver: elektromagnet, papp, 2 st. papptallrikar, mutter och lim.

Gör så här: du lägger båda tallrikarna upp och ned. På den ena limmar du fast muttern i mitten och på den andra, elektromagneten. Sedan klipper du ut 2 cm breda och 7,5 cm långa remsor av pappen. Vik remsorna så att de bildar bokstaven M. Limma fast sidbenen på M:en jämt fördelat på tallriken, ut mot kanterna. Klart! 

 

                                                                                       Teknikspanaren.

 

 

Hur man gör en mentosfontän

 

Du behöver: 1 flaska lightläsk och en(eller flera) mentostabletter (Rekommenderat att ha oömma kläder)

Hur du gör: Gå ut. Skruva av korken på läskflaskan. Släpp i mentostabletterna.

Hur man gör en vattenraket

 

Du behöver: 1 tom 1,5 liters PET-flaska, kartong (tjocklek ungefär som en skokartong), limpistol + lim eller annat lim, kork av kork, vatten, cykelventil och en cykelpump

Hur du gör: Ta av skruvkorken av flaskan och häll i ungefär en dl. vatten. Tryck sedan igenom cykelventilen genom korken. Stoppa in korken i flaskan så att korken gör flaskan lufttät. Se till att cykelventilen är lätt tillgänglig. Gör en strut av en bit kartong som passar precis över botten på flaskan. Limma fast den där. Flaskan ska se ut ungefär som en penna som är vässad i båda ändarna. Sedan gör du tre fenor som du limmar fast på flaskans hals så att flaskan ser ut ungefär som en raket. Den ska alltså kunna stå på sina fenor utan att flaskans mynning nuddar vid underlaget.

 

Gå ut. Ställ ner flaskan på marken med fenorna ner mot marken.

RIKTA INTE FLASKAN MOT NÅGONTING ANNAT ÄN MOT LUFTEN!

Anslut cykelpumpen till cykelventilen och se till att du kan ta dig så långt bort som möjligt. Börja pumpa upp trycket inuti flaskan tills att trycket blir för stort. Då flyger flaskan iväg som en raket och med samma principer som en raket fungerar på.

Minimikrofon

 

Du behöver: Tändsticksask, 3 blyertsstift, sax, 4,5 volts batteri, hörlurar och 3 kopparkablar, ca 30 cm, med krokodilklämmor i båda ändarna

Hur du gör: Gör två hål på varje långsida av tändsticksasken mitt emot varandra, så att det finns fyra hål på tändsticksasken. Stoppa in ett blyertsstift i vartdera hålet på långsidan och vidare igenom de två hålen på den andra långsidan. Lägg det tredje blyertsstiftet ovanpå de andra så att blyertsstiften bildar som ett "H". Det ovanpåliggande blyertsstiftet får inte vidröra någon av kanterna. Sätt fast en av ändarna på kablarna på ett av de utstickande blyertsstiften och den andra änden sätter du fast längst in på hörlursstiftet. Nästa kabel fäster du på batteriets negativa pol och längst ut på högtalarstiftet. Den sista kabeln fäster du på batteriets positiva pol och på det andra utstickande blyertsstiftet.

 

LÅT INTE KRETSEN VARA SLUTEN FÖR LÄNGE. BATTERIET RISKERAR ATT FÅ SLUT PÅ STRÖM OCH OM DU INTE ÄR AKTSAM SÅ KAN DET BÖRJA BRINNA.

Om du nu pratar i tändsticksasken så ska det höras i hörlurarna.