Arbetsområden

Instruktioner och uppgifter

 

Här hittar du information i respektive ämne

Till exempel:

terminsplaneringar

aktuella arbetsområden

hemtentor

läxor

information kring studieresor/studiebesök

Länk till Skolverket: Läroplan och kursplaner.
Kunskapskraven för respektive ämne finns under punkt 3