Rektor - 0281-751 04

Camilla Andersson

 

Biträdande rektor - 0281-751 05
Josefin Qvarnström

Skolassistent - 0281-751 07

Lilian Johansson

 

Studie- och yrkesvägledare - 0281-751 13

Marita Gachon

 

Skolsköterska - 0281-751 12

Elin Persson 

 

Skolkurator
Lasse Lindberg - 0281-750 59
Mia Nugoz - 0281-751 42

  

Specialpedagog - 0281-751 15
Helena Windahl

Anneli Hultgren
 

Särskolan "Lyan" - 0281-751 14
Maria Hellman
Catarina Andersson
Rosita Hellberg (ALL=ArbetsLagLedare)

Magnus Enström
Andreas Lundahl
Mattias BenderSvas (Svenska som andraspråk) - 0281-751 08
Anna Pollack
Cim Thyrén

Förberedelseklass - 0281-750 92
Sandra Bokor
Emelie Lindström
Mari Lundkvist
Murzia Husseini

 

Skolbibliotek - 0281-750 60

Pernilla Gomersson
 
Skolcafeteria - 0281-750 89

 

Fältassistent

Jocko Morén
Per Hermansson

 

Vaktmästare - 0281-751 23

Jesper Forsberg

Bild: 0281-751 22

Hemkunskap: 0281-751 21

Idrott 7-9: 076-145 42 68

Personalrum: 0281-751 09

Köket: 0281-751 20

Ungdomsmottagningen: 0281-750 47